Identyfikator:Login:Hasło:
    EWIDENCJA Online aplikacja internetowa do zarządzania sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem. Podstawowe przeznaczenie programu to prowadzenie rejestracji sprzętu komputerowego zaczynając od zakupu aż do jego wycofania z eksploatacji. Umożliwia m.in. zbieranie informacji typu umiejscowienie sprzętu, historię napraw, rodzaju zainstalowanego oprogramowania.

Zalety:
 • dostęp online,
 • szybkie wyszukiwanie sprzętu i oprogramowania z uwzględnieniem żądanych kryteriów,
 • tworzenie wykazu licencji posiadanego oprogramowania,
 • sporządzenie i wydruk dokumentów niezbędnych dla organów kontroli oraz na potrzeby wewnętrzne,
 • automatyczne przypominanie o zbliżającym się końcu gwarancji na sprzęt oraz wygasaniu licencji na oprogramowanie,
 • szczegółowa ewidencja oprogramowania (licencje pojedyńcze, OEM, OPEN) wraz z kluczami,
 • można sprawdzad na bieżąco ilośd wolnych licencji poszczególnych programów,
 • łatwośd obsługi.
 • łatwośd obsługi.
Ewidencja ułatwia zarządzanie:
 • konfiguracją komputerów oraz ich podzespołami,
 • posiadanymi licencjami / oprogramowaniem,
 • wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń, budynków, lokalizacji
 • kosztami zakupu wyposażenia, oprogramowania,
 • terminami przeglądów, konserwacji, gwarancjami,
 • planowaniem i realizacją zleceń na wykorzystanie sprzętu,
 • analizą historii użytkowania sprzętu i komputerów,


Rejestracja

* pola wymagane